تماس با ما


آزمایشگاه مرکزی

ایمیل برای مدیریت: manageCL@khu.ac.ir
ایمیل برای نمونه ها: sampleCL@khu.ac.ir

لطفا جهت ارسال پرسش، نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

مواردی که با * مشخص شده اند الزامی می باشند.


لطفا با حروف فارسی وارد نمایید
توجه: بزرگ و کوچک بودن حروف مهم نمی باشد

متن تصویر: