با توجه به ظرفیت های پژوهشی بسیار مناسب در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی، فضای کالبدی و یافته های پژوهشی در دانشکده ها و پژوهشکده های مختلف دانشگاه، همگرایی و هماهنگی بین این ظرفیت ها باعث استفاده صحیح و بهینه آنها می شود. بنابراین، اشتراک ظرفیت های پژوهشی با تمرکز دستگاه های پیشرفته ضروری است. بر این اساس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی تاسیس می شود. لذا از این پس مقرر می شود آن قسمت از بودجه های ارزی و ریالی کلان که به خرید تجهیزات اختصاص می یابد، در آزمایشگاه مرکزی هزینه شده و این دستگاهها به ارائه خدمات به همه دانشکده ها و یا سایر موسسات و دانشگاه های دیگر بر طبق مقررات و اساس نامه آزمایشگاه مرکزی بپردازند.


ورود به سامانه

ثبت نام حقیقی ثبت نام حقوقی (شرکتی)

براي مشاهده بهتر سايت از مرورگر فاير فاكس و یا گوگل کروم استفاده نمائيد

شبکه آزمایشگاه های علمی ایران